Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Affärsstrategi

9 av 10 företag misslyckas med att framgångsrikt implementera sin affärsstrategi. Vi vänder på statistiken och bidrar till att 9 av 10 lyckas.

Vi tillhandahåller demo via videokonferens, telefon eller möte
Få en demo digitalt!

Säkra er investering

Att ta fram en ny affärsstrategi innebär stora insatser i tid, pengar och engagemang för att skapa rätt förutsättningar för framgång. Men om man inte kan säkra att strategin används på ett bra sätt ute i organisationen, har det då varit värt insatsen? Med Hubbster säkrar ni att den strategiska investering ni gjort i företagets framtid efterlevs i hela organisationen.

Från 5 % till 60 %

Vår digitala metod ökar strategianvändningen från snittet 5 % till över 60 % på mindre än ett år. Med utgångspunkt i ledande aktiveringsstrategi, motivationsforskning, beteendepsykologi och effektiv affärsutveckling har vi skapat en smart, digital metod som på ett unikt sätt motiverar medarbetarna att använda strategin. Det är detta vi kallar aktivering.

Så fungerar Hubbster Activate

Under hela aktiveringen av er affärsstrategi är det möjligt att stötta och följa strategiaktivering och utveckling i realtid genom hela organisationen.
Den stöttar och driver laganda, en förutsättning för uthållighet och motivation.
Den erbjuder ett enkelt och pedagogiskt användargränssnitt som är självinstruerande, lättanvänt och intuitivt för användaren.
Den har inbyggda feedback och dialogfunktioner som stöttar under hela användarresan.
Den möjliggör delning av best practice och öppen kunskap med alla medarbetare, på alla nivåer i organisationen.
Den möjliggör mätbarhet av aktiveringsresan i realtid, på alla relevanta nivåer.
Tid är pengar och ska därför användas rätt. En stor del av den digitala metoden är därför automatiserat så att ni kan använda er tid till feedback och inspiration, inte bara till att styra och delegera.

Vad kan Hubbster göra för er?

Engagera hela företaget. 
Omvandla tyst kunskap till konkret värde. 
Ge medarbetarna ett meningsfullt syfte med förändringen.
Låt de som påverkas av strategin, själva vara med och påverka.
Använd medarbetarnas fulla potential.
Förankra övergripande mål och strategier samt skapa lokal initiativkraft och engagemang i hela organisationen.
Om inte medarbetarna är motiverade kommer strategin aldrig bli verklighet.
Genom att förflytta implementeringsarbetet från några få utvalda personer till hela organisationen så engageras hela företaget. Med Hubbster Activate deltar medarbetarna i det faktiska genomförandet vilket skapar engagemang och gör att strategin förankras i hela organisationen och går från ord till handling – snabbare och med mycket bättre resultat.
Är du redo att ta er strategi
från ord till handling?
När ni har lagt ned tid och pengar på att ta fram en strategi, misslyckas inte med genomförandet.
Ta det i mål med Hubbster
Behöver ni hjälp med att ta fram en stark affärsstrategi, med att göra er definierade strategi aktiveringsbar eller önskar ni löpande rådgivning under er aktiveringsresa? Hubbster har ett etablerat nätverk av skickliga rådgivare som står redo att stötta just er på resan.