Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Har du en annan strategi?

Vill du ha hjälp med att skapa engagemang kring en annan typ av strategi? Inga problem, Hubbster Active passar nämligen för alla typer av strategier oavsett verksamhetsområde eller vertikal.

Vi tillhandahåller demo via videokonferens, telefon eller möte
Få en demo digitalt!

Hubbster Activate aktiverar alla typer av strategier

Vårt digitala verktyg har ett inbyggt processstöd som stöttar såväl strategiägare som medarbetare, säkrar effektiviteten och motiverar medarbetarna att på ett unikt sätt använda strategin i alla organisationer och oavsett strategi.

Så fungerar Hubbster Activate

Under hela aktiveringen av er strategi är det möjligt att stötta och följa strategiaktivering och utveckling i realtid genom hela organisationen.
Den skapar, stöttar och driver laganda, en framgångsfaktor för motivation och uthållighet.
Den erbjuder ett enkelt och pedagogiskt användargränssnitt som är självinstruerande, lättanvänt och intuitivt för användaren.
Den har inbyggda feedback och dialogfunktioner som stöttar under hela användarresan.
Den möjliggör delning av best practice och öppen kunskap med alla medarbetare, på alla nivåer i organisationen.
Den möjliggör mätbarhet av aktiveringsresan i realtid, på alla relevanta nivåer.
Tid är pengar och ska därför används rätt. En stor del av verktyget är därför automatiserat så att ni kan använda er tid till feedback och inspiration, inte bara att styra och delegera.

Vad kan Hubbster Activate göra för er?

Engagera hela företaget. 
Omvandla tyst kunskap till konkret värde. 
Ge medarbetarna ett meningsfullt syfte med förändringen.
Låt de som påverkas av strategin, själva vara med och påverka.
Använd medarbetarnas fulla potential.
Förankra övergripande mål och strategier samt skapa lokal initiativkraft och engagemang i hela organisationen.
Om inte medarbetarna är motiverade kommer strategin aldrig bli verklighet.
Genom att förflytta implementeringsarbetet från några få utvalda personer till hela organisationen så engageras hela företaget. Med Hubbster deltar medarbetarna i det faktiska genomförandet vilket skapar engagemang och gör att strategin förankras i hela organisationen och går från ord till handling – snabbare och med mycket bättre resultat.
Vill du få en demo om hur
vi kan aktivera er strategi?
Ta det i mål med Hubbster Activate
Behöver ni hjälp med att ta fram en stark strategi, med att göra er definierade strategi aktiveringsbar eller önskar ni löpande rådgivning under er aktiveringsresa? Hubbsters har ett etablerat nätverk av skickliga rådgivare som står redo att stötta just er på resan.