Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Engagerade medarbetare driver värde

Under det senaste årtiondet har McKinsey forskat, författat och praktiskt arbetat med företag på temat Organizational Health. Resultatet av deras arbete visar att välmåendet hos en organisation bygger på förmågan att kunna samla sig kring en tydlig vision, strategi och kultur; att kvalitativt aktivera och exekvera och att löpande kunna förnya organisationens fokus över tiden; i samspel med viktiga marknadstrender. Men välmåendet har också en vassare sida. McKinsey definierar det som en långsiktig förmåga att leverera överlägset finansiella och operativa resultat. Läs mer om den spännande studien här.

http://www.mckinsey.com/insights/organization/the_hidden_value_of_organizational_health_and_how_to_capture_it

Anna Bloth Karling / CEO/Hubbster
anna@hubbstergroup.com