Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

The Power of a Good Strategy

Vad är en strategi ? Fråga ett tiotal människor vad strategi betyder för dem och du kommer förmodligen få ett tiotal olika, känsloladdade svar. Den kinesiske generalen, strategen och filosofen Sun Tzu, som levde på 500-talet f.kr sa t. ex: “Strategi utan taktik är den långsammaste vägen till seger. Taktik utan strategi är oljudet före nederlag.”

Uttrycket “strategi ” först dök upp i dagens managementteori på 1960-talet, men dess rötter går tillbaka till antiken. Sedan dess har mycket publicerats på ämnet strategiskt tänkande och planering. Henry Mintzberg föreslog i slutet på 90-telet fem sätt att tänka om strategi som vi på Hubbster tycker är spännande:

1. som ett perspektiv , 2. som positionering , 3. som en plan , 4. som ett mönster och 5. som ett knep.

Mer om detta går att läsa i den här intressanta artikeln av Ash Maurya:

http://leanstack.com/the-power-of-a-good-strategy/

Anna Bloth Karling / CEO/Hubbster
anna@hubbstergroup.com