Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Så aktiverade Everysport Media Group en gemensam kultur när tre företag blev ett

Everysport Media Group bildades våren 2016 efter sammanslagning av flera starka aktörer inom digitala sportmedia. Med grunden i flera olika kulturer behövde man hitta ett gemensamt avstamp att växa ifrån och samtidigt få ett snabbt och effektivt gemensamt fokus för såväl affär som organisation. Organisationen var inte så stor, cirka 80 medarbetare, men fragmenterad både geografiskt och kulturellt. Everysport Media Group bildades våren 2016 efter sammanslagning av flera starka aktörer inom digitala sportmedia. Med grunden i flera olika kulturer behövde man hitta ett gemensamt avstamp att växa ifrån och samtidigt få ett snabbt och effektivt gemensamt fokus för såväl affär som organisation. Organisationen var inte så stor, cirka 80 medarbetare, men fragmenterad både geografiskt och kulturellt.

Strategi följt av aktivering

Ledningen för Everysport började med att göra ett strategiarbete där man, med utgångspunkt i medarbetarundersökningar och workshops, sållade fram hypotesen för den nya värdegrunden, visionen och kulturen. Hypoteserna presenterades och bollades vid ett antal fysiska workshops där samtliga medarbetargrupper fick ge sin feedback på underlaget innan det spikades i styrelsen. Därefter tog aktiveringsarbetet vid och medarbetarna fick börja att konkret omsätta kultur och vision i konkreta aktiviteter, kopplade mot företagets strategi.

– Hubbster uppfyllde alla de önskemål och krav vi hade när vi sökte efter det rätta verktyget och den rätta aktiveringspartnern. Vi kände att vi tillsammans hade de bästa förutsättningarna för att skapa ett engagerande och effektivt implementeringsarbete i organisationen, säger Gustaf Karling, ägare av Everysport Media Group.

Engagemang och initiativ i hela organisationen

Med Hubbsters lösning kunde Everysport inte bara omsätta sin nya gemensamma kultur och vision på ett effektivare sätt utan även löpande ge ledning och strateger återkoppling i realtid på hur den nya kulturen styrde och mötte de strategiska behoven av en snabb tillväxtaffär.

– Vi är en mindre organisation som inte har möjlighet att förlita oss på inhyrda managementkonsulter för att genomföra ett förändringsarbete. Hubbsters verktyg har en digital, inbyggd process som likt en digital managementkonsult både stöttade oss rent kunskapsmässigt men som också gav utrymme för den involvering och motivation vi behöver för att få medarbetarna med på tåget. Det har varit otroligt bra för oss, säger Gustaf Karling.

77 % genomförandegrad

Rubriken för förändringsarbetet blev ”Vägen mot visionen”, ett arbete där man i 12-veckorscykler löpande skapade konkreta, relevanta och genomförbara aktiviteter för att successivt och strategiskt spetsa sin kultur och närma sig sin utmanarvision om ett ledande sportmediabolag.

Genomförbarheten av de framtagna aktiviteterna låg på i snitt 77 % med ett högt medarbetar- och ambassadörsengagemang som kvitto. Aktiviteter, handlingar och beteenden med extra stark strategisk relevans föddes löpande tillbaka till organisationen och påverkade också den fortsatta strategiska processen framåt.

– Ett kulturarbete är inget man genomför på ett år och sen räknar som färdigt, det är en ständigt pågående finjusterande där örat mot rälsen är en av de största framgångsfaktorerna. Via Hubbsters lösning kunde vi följa kulturens utveckling i realtid, en förutsättning för att ett snabbväxande bolag ska lyckas med en kulturell fusion, säger Gustaf Karling.

Mätbara resultat

• 100 % commitment från ambassadörer/ledare.

• 75 % medarbetarinvolvering i snitt.

• Genomförandegrad per aktiveringsetapp/-sprint på i snitt 77%.

• Ca 40 % av aktiviteterna fick betyg 4 & 5 vid utvärdering.

Anna Karling Bloth / Hubbster
anna@hubbstergroup.com