Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Hubbster stöttar Ung Cancer med aktivering

Hubbster stöttar Ung Cancer med aktivering

Hubbster är mycket stolta över att presentera vårt samarbete med den ideella organisationen Ung Cancer. Ung Cancer arbetar med unga vuxna cancerberörda och har sedan starten 2010 vuxit till att idag ge stöd till över 3 400 medlemmar med verksamhet över hela Sverige. Genom att erbjuda CoreHub kostnadsfritt till Ung Cancer vill Hubbster göra det möjligt för organisationen att aktivera de strategier och den struktur som vuxit fram sedan starten.

Tove Lindahl Greve, verksamhetschef på Ung Cancer bekräftar att resan från start-up till etablerad ideell organisation har inneburit mycket arbetet med att hitta struktur och arbeta fram en tydlig strategi.

”Det finns ett helt magiskt engagemang hos alla som arbetar för Ung Cancer. Att driva arbetet och utvecklingen framåt är hela tiden en balansgång och en utmaning att rama in motivationen precis tillräcklig för att ge den syre och utrymme men ändå erbjuda en tydlig riktning och en trygg struktur. Vi har idag en strategi som ska göra detta och nu vill vi se att denna också präglar vårt arbete och allt vi gör för vår målgrupp. Vi är så glada och tacksamma att Hubbster vill göra detta för oss och tror att CoreHub kan göra stor skillnad för vår organisations vidare utveckling.”

”Det känns mycket värdefullt och väldigt kul att kunna göra detta för Ung Cancer” säger Anna Bloth Karling, VD på Hubbster ”Ung Cancer arbetar med unga vuxna som idag eller tidigare i livet har berörts av cancer, både som drabbade och närstående. De möter målgruppen på flera plan och arbetar även med insamling. Det är en komplex organisation även om den är liten och det är inte alltid enkelt att få starkt engagemang att sträva åt samma håll. Vi tycker att Ung Cancer gör ett fantastiskt arbete och vill genom CoreHub ge organisationen ännu bättre förutsättningar för framgång och långsiktig hållbarhet.”

Läs mer om Ung Cancer på www.ungcancer.se

Anna Bloth Karling / CEO/Hubbster
anna@hubbstergroup.com