Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Hubbster utvalt till STING Incubate

Hubbster utvalt till STING IncubateHubbster är ett av sex utvalda bolag till inkubatorn STINGs senaste grupp av startups. Läs mer om oss,  våra “peers” och STING i den här artikeln i dagens Breakit.

Anna Bloth Karling / CEO/Hubbster
anna@hubbstergroup.com