Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Medarbetarengagemang lyfter BIG Travel mot miljardmål

Medarbetarengagemang lyfter BIG Travel mot miljardmålResebyråkoncernen BIG Travel och konkurrenten Resecity är sedan hösten 2016 i en samgåendeprocess med målet att växa till Nordens ledande resebyråkoncern till 2018. För att aktivera tillväxtstrategin och säkra de 200 medarbetarnas engagemang och bidrag i det strategiska genomförandet använder man SaaS-bolaget Hubbsters digitala verktyg för strategiaktivering, CoreHub.

 – Vi ska positionera och växa BIG Travelkoncernen starkt under de kommande åren, både lokalt och nordiskt. Vi vet att det ställer krav på både ett involverande ledarskap och, inte minst, en engagerad medarbetarkår som vill och kan bidra till vår utveckling. Hubbsters digitala aktiveringsprocess säkrar att både ledare och medarbetare får det stöd som krävs för att vi ska lyckas, säger Jan-Anders Holmqvist, koncernchef BIG Travelkoncernen.

De flesta organisationer strävar efter att effektivt gå från beslut till uppnådd effekt, men få lyckas. Den vanligaste orsaken är att man inte får medarbetarna med sig på resan vilket gör att implementeringen, och strategin, faller platt. Bara en av tio lyckas enligt samstämmiga undersökningar. Framgångsfaktorerna stavas kommunikation, involvering och uppföljning, ingredienser som alla finns inbyggda i Hubbsters verktyg.

– BIG Travel är en drömkund för oss med alla förutsättningar för framgångsrik aktivering; en insiktsfull ledning, en tydlig strategi och medarbetare med driv. Vi är stolta över att få stötta deras resa med vårt verktyg, säger Anna Bloth Karling, VD på Hubbster.

Anna Bloth Karling / CEO/Hubbster
anna@hubbstergroup.com