Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Oriflame aktiverar global strategi med Hubbsters digitala verktyg

Oriflame aktiverar global strategi med Hubbsters digitala verktyg
Det internationella kosmetikföretaget Oriflame har valt svenska SaaS-bolaget Hubbsters digitala verktyg för att aktivera och motivera sina medarbetare i arbetet med deras nya globala strategi. Verktyget används på global basis för att stötta tusentals medarbetare i deras arbete med att förverkliga Oriflames fortsatta tillväxtresa.– Oriflame är en driven och nytänkande organisation med ett starkt medarbetarinflytande som en del av vårt svenska arv. Vi letar ständigt efter sätt att förbättra oss själva. Hubbsters verktyg stöttar oss i det arbetet, säger Emma Hågemo, Vice President Group Strategy på Oriflame.

Ledarskap i dag handlar om att inspirera och motivera snarare än att tala om för medarbetarna hur uppgiften ska lösas. CoreHub är ett digitalt, molnbaserat aktiveringsverktyg baserat på ledande motivationsforskning som förenklar för ledare och medarbetare att engagerat stötta organisationens förändringsprocess i realtid.

– Medarbetarinvolvering, återkoppling och självstyre är tre viktiga nycklar i Hubbsters verktyg. Det är där slaget avgörs mellan de företag som lyckas med sina strategigenomföranden och de som inte gör det. För Oriflame är dessa faktorer ett naturligt inslag i en entreprenöriell kultur. Vi är väldigt stolta över att få vara en del av deras resa, säger Anna Bloth Karling, VD Hubbster.

 

English summary: 

 

Oriflame activates global strategy with Hubbster’s digital tool

The international cosmetics company Oriflame has chosen Swedish SaaS-company Hubbster’s digital tools to activate and motivate their employees on the company’s new global strategy. The tool is used on a global basis to support thousands of employees in their efforts to realize Oriflame’s continued growth journey.

– Oriflame is a driven and innovative organization with a strong employee involvement as part of our Swedish heritage. We are constantly looking for ways to improve ourselves. Hubbster’s tool is supporting us in this work, says Emma Hågemo, Vice President Group Strategy at Oriflame.

Anna Bloth Karling / CEO/Hubbster
anna@hubbstergroup.com