Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Hubbster i samarbete med Styrelseakademien

Hubbster har inlett ett samarbete med Styrelseakademien i Stockholm som innebär fina förmåner för medlemmarna vid användning av Hubbster:Activate. Är du medlem och intresserad av att involvera och engagera era medarbetare i organisationens mål? Maila oss på styrelse@hubbster.com.