Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Så ska SOS Barnbyar nå dubbelt så många barn

SOS Barnbyar Sverige vill nå dubbelt så många barn till 2020. För att lyckas ställer man om organisationen till ett ekosystem inom social innovation med fokus på innovativa lösningar, med och för barn, som också engagerar kunder. För att säkra genomförandet av innovationsstrategin och engagera medarbetarna i utmaningen används Hubbster: Activate.

METOD FÖR FRAMGÅNGSRIK STRATEGIAKTIVERING

SOS Barnbyars förändringsarbete började med en strategi. Sirius blev namnet för förändringsarbetet. Det fanns dock en utmaning i att få medarbetarna att förstå vad strategin skulle innebära i praktiken. För att lyckas med omställningen krävdes därför inte bara en stark strategi utan även en tydlig metod som säkrade ett starkt engagemang och involvering från de som skulle genomföra den – medarbetarna.

SOS Barnbyar letade därför efter ett verktyg som skulle konkretisera strategin för att engagera medarbetarna. Hubbster blev verktyget som tilltalade SOS Barnbyar mest eftersom det var ett enkelt verktyg som skulle var lätt för medarbetarna att använda. Verktyget kräver inget extraarbete för medarbetarna då det söker upp en via mejl.

ENGAGEMANG OCH RAMVERK FÖR MEDARBETARNA

Med Hubbster kunde SOS Barnbyar skapa ett engagemang hos medarbetarna. De kunde få en förståelse för strategin, och insikt kring vilka saker de skulle lägga tid på. Som med alla nya arbetssätt fanns det en viss tveksamhet hos medarbetarna till en början eftersom man inte förstod syftet med metoden. Men när de började använda Hubbster insåg man nyttan med det, det handlade bara om att våga testa något nytt.

“Aktivering handlar om att minska gapet mellan att tänka strategi och genomföra strategi. Vår tes på SOS Barnbyar är att ledningen ska definiera varför en viss strategi behövs och vad den innebär. Hur strategin ska aktiveras är däremot medarbetarna som äger och ansvarar. Det är här glöden väcks och strategin blir till liv i den egna vardagen”, Ebba Annell, chef för Affärsutveckling och Tech på SOS Barnbyar.

 

FEM ETAPPER GENOMFÖRDA

Arbetet blev upplagt i etapper, med syfte att arbetet skulle bli konkret och enkelt att genomföra. Etapperna är på fyra veckor och efter en etapp ska aktiviteterna som genomförts under perioden gå att bocka av. Genom att lägga etapperna i kortare perioder kan man se om det har skett någon utveckling. I nuläget har SOS Barnbyar genomfört fem etapper och är nu inne i sin sjätte.

SOS Barnbyar har genomfört 162 aktiviteter, av 172 planerade. Genomförandet av uppsatta handlingar och beteenden ligger i snitt på 94 procent för de fem genomförda etapperna. Aktiviteterna har hållit en bra kvalité, där 53 procent av aktiviteterna har blivit rankade som 4 av 5. Genomförandet har lett till insikter om 12 aktiviteter som ”Best Practice”. De aktiviteterna har blivit rankade högst av medarbetarna, de är skalbara, flera kan dra nytta av dem och de går att bygga vidare på.

”Mängden genomförda aktiviteter som slår rakt på vår strategi med ett stort ”bang” är hela 162 stycken…still counting… och eftersom de är framröstade och skapade av var och en av oss ökar relevansen och just sannolikheten att de faktiskt genomförs och inte hamnar på hyllan”, Ebba Annell chef för Affärsutveckling och Tech på SOS Barnbyar.

 

NÅGRA MÄTBARA RESULTAT

• Totalt 142 aktiviteter har hittills initierats, genomförts och utvärderats

• Genomförandegrad av uppsatta handlingar och beteenden på 94 %

• 53 procent av aktiviteterna har blivit rankade som 4 av 5.

• 12 aktiviteter har kunnat identifierats som ”Best Practice”.

• 10 ambassadörer & 55 medarbetare

• Förändringsförmåga mätt i ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Abilty och Reinforcement): från 2, 8 (juni 2018) till 3,8 (november 2018). Målet för år 2018 var 3,0.