Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Tag: Engagemang

Oengagerade medarbetare kostar miljoner

I en artikel i tidningen VD Tidningen konstateras att oengagerade medarbetare kostar ruskigt stora summor. Och kan också äventyra företagets varumärke. Ändå jobbar få ledare med att öka motivationen. Gallups senaste engagemangsundersökning visar att 13 procent av medarbetarna känner en djup koppling till företaget och arbetar för att driva verksamheten framåt. 63 procent är oengagerade medarbetare […]

Läs artikeln

Tydligt formulerade strategier i svenska bolag men stora utmaningar i implementeringen

En färsk studie från börsnoterade konsultbolaget Acando visar att 84 procent av de medverkande bolagen har tydligt formulerade strategiska planer med inriktningsmål och målsatta nyckeltal. Dock visar studien att många av bolagen misslyckas med att implementera sina strategier. Studien som är utförd bland sextio av Sveriges största bolag visar att 40 procent av bolagen inte […]

Läs artikeln

Engagerade medarbetare driver värde

Under det senaste årtiondet har McKinsey forskat, författat och praktiskt arbetat med företag på temat Organizational Health. Resultatet av deras arbete visar att välmåendet hos en organisation bygger på förmågan att kunna samla sig kring en tydlig vision, strategi och kultur; att kvalitativt aktivera och exekvera och att löpande kunna förnya organisationens fokus över tiden; […]

Läs artikeln