Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Strategi för HR och engagemangsaktivering

Hela 73% är likgiltiga till sitt arbete och organisationen de arbetar för. Med Hubbster Activate ändrar ni på det och gör medarbetarengagemang till en styrka.

Vi tillhandahåller demo via videokonferens, telefon eller möte
Är du nyfiken på hur
Hubbster Activate fungerar?

Mer engagerade medarbetare

Lågt engagemang kostar företag otaliga miljarder varje år, helt enkelt för att medarbetarna inte är motiverade att bidra till de uppsatta målen och strategierna på ett önskvärt sätt. Detta kan ni ändra på genom att involvera medarbetarna i det strategiska genomförandet och därmed skapa förutsättningar för engagemang och motivation.

Från 5 % till 60 %

Vår digitala metod ökar strategianvändningen från snittet 5% till över 60%. Med forskning inom motivation som grund, hjälper och guidar vår digitala metod era medarbetare i att förstå syftet och strategin som de bidrar till, skapar utveckling för organisation och individ och ger utrymme för självledarskap, på alla nivåer. Detta kallar vi för aktivering.

Så fungerar Hubbster Activate

Under hela aktiveringen av er HR-strategi/kultur är det möjligt att stötta och följa engagemangsaktivering och utveckling i realtid genom hela organisationen.
Den stöttar och driver laganda, en förutsättning för uthållighet och motivation.
Den erbjuder ett enkelt och pedagogiskt användargränssnitt som är självinstruerande, lättanvänt och intuitivt för användaren.
Den har inbyggda feedback och dialogfunktioner som stöttar under hela användarresan.
Den möjliggör delning av best practice och öppen kunskap med alla medarbetare, på alla nivåer i organisationen.
Den möjliggör mätbarhet av engagemangsaktiveringen i realtid, på alla relevanta nivåer.
En strategi, plan eller kultur är värdelös om den inte aktiveras. En 10-årig studie av McKinsey visar att företag med engagerade medarbetare, som kan bidra till och förstår strategin, levererar tre gånger värde per aktie än sina jämlikar.

Vad kan Hubbster Activate göra för er?

Engagera hela företaget. 
Omvandla tyst kunskap till konkret värde. 
Ge medarbetarna ett meningsfullt syfte med förändringen.
Låt de som påverkas av strategin, själva vara med och påverka.
Använd medarbetarnas fulla potential.
Förankra övergripande mål och strategier samt skapa lokal initiativkraft och engagemang i hela organisationen.
Om inte medarbetarna är motiverade kommer strategin aldrig bli verklighet.
Eftersom en stor del av verktyget är automatiserat så att ni kan använda er tid till feedback och inspiration, inte bara till att styra och delegera.
Genom att förflytta implementeringsarbetet från några få utvalda personer till hela organisationen så engageras hela företaget. Med Hubbster deltar medarbetarna i det faktiska genomförandet vilket skapar engagemang och gör att strategin förankras i hela organisationen och går från ord till handling – snabbare och med mycket bättre resultat.
Vill du ta er HR-strategi
från ord till handling?
När ni har lagt ned tid och pengar på att ta fram en strategi, misslyckas inte med genomförandet.
Ta det i mål med Hubbster
Behöver ni hjälp med att ta fram en stark engagemangsstrategi eller värderingsgrund, med att göra er kultur aktiveringsbar eller önskar ni löpande rådgivning under er aktiveringsresa? Hubbster har ett etablerat nätverk av skickliga rådgivare som står redo att stötta just er på resan.