Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Om Hubbster

Hubbsters digitala metod kombinerar lättanvänd teknik med en djup kunskap om strategi, aktivering, motivation, effektivitet och medarbetarengagemang.

Vi tillhandahåller demo via videokonferens, telefon eller möte
Få en demo digitalt!

Varför vi gör det vi gör

Varje år investerar företagsledningar stora resurser i att formulera strategier, planer och visioner som ska bygga styrka och framgång. Men, forskning visar att det i snitt bara är 5 % av medarbetarna i en organisation som förstår och kan använda företagets strategi. Mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att hela 9/10 organisationer misslyckas med att omsätta sin affärsstrategi i konkreta handlingar och beteenden. Den brinnande frågan blir; vad ska man med en strategi till om den inte används?

Med den här insikten ville vi skapa förändring. Resultatet blev en skalbar digital plattform, ett aktiveringsverktyg, som på ett unikt sätt motiverar medarbetarna att använda strategin. Med vår lösning har strategianvändningen gått från snittet 5 % till över 60 % på mindre än ett år i de företag och organisationer som använder Hubbster.

Plattformen har ett inbyggt processtöd, som en digital managementkonsult, som stöttar såväl strategiägare som medarbetare och säkrar effektivitet och best practice i genomförandet. Den är byggd och skapad med utgångspunkt i ledande aktiveringsstrategi, motivationsforskning, beteendepsykologi och effektiv affärsutveckling aktiveras medarbetarna i att skapa konkreta, relevanta aktiviteter som alltid möter den uppsatta strategin. Det är detta vi kallar aktivering.

Vi erbjuder en unik och lättanvänt digital metod för att ta strategier från ord till konkret, engagerad verklighet i organisationer av alla storlekar.

Vad vi verkligen tror på

Usability – Denna värdering återspeglar både oss som företag samt de lösningar vi tillhandahåller. Den höga användarbarheten för våra lösningar och nyttan i det vi levererar är viktiga ingredienser i allt vi gör.
Curiosity – Vi är nyfikna på allt, speciellt våra kunders behov och hur vi ständigt kan förbättra oss och vår teknik. Det var vår nyfikenhet som ledde till att vi började bygga digitala aktiveringsverktyg; helt enkelt för att vi var säkra på att aktivering och inte minst effekterna av den, kunde förbättras drastiskt.
All in! – All in återspeglar vår syn på hur strategier ska aktiveras och hur en framgångsrik genomförandeprocess bör gå till för att lyckas. Värderingen speglar också vårt engagemang för våra intressenter och hur vi skulle vilja ändra den allmänna synen på aktivering. Kortfattat; om en strategi ska kunna användas och omvandlas till konkret, affärsdrivande verklighet, måste den vara känd och levd av alla i organisationen.
Vår vision är att göra medarbetarna till företagets bästa rådgivare. Och vi är definitivt på god väg.
Vill du få en demo om hur
Hubbster Activate fungerar?
Ta det i mål med Hubbster Activate
Behöver ni hjälp med att ta fram en stark affärsstrategi, med att göra er definierade strategi aktiveringsbar eller önskar ni löpande rådgivning under er aktiveringsresa? Hubbster har ett etablerat nätverk av skickliga rådgivare som står redo att stötta just er på resan.