Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Säljstrategi

Endast 5% av medarbetarna förstår och kan använda företagets strategi. Med Hubbster Activate ökar ni strategianvändningen till över 60%

Vi tillhandahåller demo via videokonferens, telefon eller möte
Få en demo digitalt!

Öka intäkterna med engagerade medarbetare

Ansvaret för att generera intäkter till en organisation är inte bara ett jobb som faller på en specifk avdelning av företaget. Det är i mångt och mycket en kultur- och samarbetsfråga. Om endast 5% av medarbetarna i en organisation förstår och kan använda företagets strategi. Hur påverkar det förmågan att hitta och utveckla starka intäktskällor?

Gå från 5 % till 60 %

Med vår digitala metod ökar strategianvändningen från snittet 5% till över 60%. Att aktivera en säljstrategi eller säljkultur handlar mycket om att skapa rätt förutsättningar för engagemang, utveckling och återkoppling så att arbetet känns meningsfullt och givande, för både individ och team. Hubbsters lösning utgår ifrån samma ledande forskning som också lagt grunderna för gamification och skapar utrymme för motivation, kreativt tänkande och uthållighet som på ett unikt sätt motiverar medarbetarna att använda strategin. Vi kallar detta aktivering.

Så fungerar Hubbster Activate

Aktiveringsverktyget gör det möjligt att stötta och följa säljstrategin och säljkulturens utveckling i realtid genom hela organisationen.
Den skapar, stöttar och driver laganda, en framgångsfaktor för motivation och uthållighet.
Den erbjuder ett enkelt och pedagogiskt användargränssnitt som är självinstruerande, lättanvänt och intuitivt för användaren.
Den har inbyggda feedback och dialogfunktioner som stöttar under hela användarresan.
Den möjliggör delning av best practice och öppen kunskap med alla medarbetare, på alla nivåer i organisationen.
Den möjliggör mätbarhet av säljaktiveringen i realtid, på alla relevanta nivåer.
Tid är pengar och ska därför används rätt. En stor del av verktyget är därför automatiserat så att ni kan använda er tid till feedback och inspiration, inte bara att styra och delegera.

Vad kan Hubbster Activate göra för er?

Motivera medarbetarna.
Engagera hela företaget. 
Omvandla tyst kunskap till konkret värde. 
Ge medarbetarna ett meningsfullt syfte med förändringen.
Låta de som påverkas av strategin, själva vara med och påverka.
Använda medarbetarnas fulla potential.
Förankra övergripande mål och strategier samt skapar lokal initiativkraft och engagemang i hela organisationen.
Genom att förflytta implementeringsarbetet från några få utvalda personer till hela organisationen så engageras hela företaget. Med Hubbster deltar medarbetarna i det faktiska genomförandet vilket skapar engagemang och gör att strategin förankras i hela organisationen och går från ord till handling – snabbare och med mycket bättre resultat.
Är du redo att ta er
säljstrategi från ord till handling?
När ni har lagt ned tid och pengar på att ta fram en strategi, misslyckas inte med genomförandet.
Ta det i mål med Hubbster
Behöver ni hjälp med att definiera en stark säljstrategi eller säljkultur? Eller att göra ert säljfokus aktiveringsbart? Eller önskar ni löpande rådgivning under er aktiveringsresa? Hubbster har ett etablerat nätverk av skickliga rådgivare som står redo att stötta just er på resan.