Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Utbildning: Certifierad Aktiveringsagent

 

Lär dig aktivera engagemang som drivkraft i förändring

Vi lever i en tid då förändringstakten är extrem. Företag och verksamheter behöver flexibla organisationer med engagerade medarbetare som snabbt kan ställa om till marknadens nya krav.
Den här utbildningen är för dig i ledande operativ eller strategisk position som vill säkra att du kan involvera och engagera en organisation att ta en strategi, plan eller kultur från ord till konkret handling.
Det är detta vi kallar AKTIVERING.

Upplägg: Certifierad Aktiveringsagent
Utbildningen ger dig tillgång till unik evidensbaserad metodik, kunskap och
konkreta verktyg för att aktivera en strategi och skapa en kultur med engagerade medarbetare i linje med verksamhetens riktning och mål. Dessutom får du ett kvitto på att du har det som krävs i form av en certifiering. Metoden grundas på analog träning i effektivt samarbete, gruppövningar och ett digitalt processtöd för att få överblick, systematik och kunskapsöverföring.

Utbildningen består av fyra delmoment, fördelat på två halvdagstillfällen:
Omvärld & Framgångsfaktorer, Hjärnan & Förändring, Praktisk strategiaktivering samt Feedback – kultur och träning.

Det ingår även stöd i praktiska övningar och kvalitetssäkring mellan utbildningstillfällena. Syftet är att du ska utveckla dig själv, din organisation och medarbetarna och förstå grundbultarna i kopplingen mellan framgångsrik affär och medarbetarengagemang.

Utbildningsinnehåll:

  • Omvärld & Framgångsfaktorer
  • Hjärnan & Förändring
  • Praktisk strategiaktivering
  • Feedback – kultur & träning
  • Övningar

Praktisk information: 

  • 2 halvdagstillfällen
  • Stockholm
  • Kl 09-13
  • Max 12 deltagare
  • Pris: 8995 kr (lanseringserbjudande. Ord. pris 10 995 kr)

Anmälan görs på hello@hubbster.com eller här

:

Kursledare: 

Anna Bloth Karling, Chief Purpose Officer, Hubbster

Anna Bloth Karling, Chief Purpose Officer, Hubbster:

Specialiserad på aktivering, organisatorisk hälsa, interna varumärken, engagemang, kommunikation och bottom up innovation.

Ca 15 års erfarenhet som entreprenör och  över 20 års erfarenhet inom ovan rådgivare.

Har utvecklat den forskningsbaserade metodiken i Hubbsterprocessen.

Email: anna@hubbster.com

Eva Eliasson, Culture Transformation Manager

Eva Eliasson, Culture Transformation Manager:

Mer än 10 års erfarenhet av förändringsledning och kulturutveckling.

Coachcertifierad och utbildad i social psykologi, EQ, samt personligt närvarande ledarskap.

Har jobbat flera år som marknadschef och byråstrateg.

Använder tankemodellen SCARF och upplevelsebaserad pedagogik för att uppnå resultat.

Email: eva@evaeliasson.com