Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

En digital, smart metod för strategiaktivering - bottom up

Strategiaktivering det gamla sättet

Är du redo för en demo?

Strategiaktivering det NYA sättet

BOKA EN DEMO HÄR

Vad är Hubbster?

Hubbster Activate är e​n​ digital, smart ​metod för att aktivera strategier​, planer och kulturer​ i stora som små företag och organisationer.

Hur fungerar det?

Med vår​ digitala metod​ motiveras och engageras medarbetarna i genomförandet av strategin och tar den från ord till handling i hela organisationen.

Vad leder det till?

Genom att låta medarbetarna vara med i genomförandet förankras strategin i organisationen och ni ökar användningen av strategin från snittet 5% till över 60%.

Hubbster Activate passar exempelvis för

Affärsstrategi

9/10 företag misslyckas med att implementera sin affärsstrategi. Vi vänder på statistiken och bidrar till att 9/10 lyckas.

Mer om affärs­strategi

HR-strategi

Organisationer med engagerade och motiverade medarbetare som kan bidra till och förstå strategin, levererar tre gånger högre värde per aktie än sina jämlikar.

Mer om HR-­strategi

Säljstrategi

Genom att skapa rätt förutsättningar för motivation, utveckling och återkoppling kan ni öka användandet av er säljstrategi i hela organisationen.

Mer om sälj­strategi

Några av våra kunder

Nyfiken på hur Hubbster Activate kan hjälpa er genomföra strategier?

Kontakta oss för en demo

SE FILMEN Hubbster Activate under 2 minuter

Är du redo att ta er strategi från ord till verklighet?