Hubbster Activate är ett digitalt verktyg för aktivering av strategier

Strategiaktivering
behöver inte vara rörigt

Med Hubbster tar ni det i mål
Vi tillhandahåller demo via videokonferens, telefon eller möte
Få en demo digitalt!

Med vår digitala lösning gör ni den svåra processen enkel och rak.

Vad är Hubbster? Hubbster Activate är ett digitalt, smart verktyg för att aktivera strategier i stora som små företag och organisationer. Vi gör aktivering av strategier till en naturlig del i strategiprocessen och tar den från ord till handling och resultat.
Hur fungerar det? Verktyget har ett inbyggt processtöd som stöttar såväl strategiägare som medarbetare, säkrar effektivitet och motiverar medarbetarna att på ett unikt sätt använda strategin. En stor del av verktyget är automatiserat så att strategiägarna kan använda sin tid för feedback och inspiration, inte bara att styra och delegera.
Vad leder det till? Genom att engagera och motivera medarbetarna i genomförandet skapas engagemang och motivationen, strategin förankras i hela organisationen och tyst kunskap omvandlas till konkret värde. Med Hubbster Activate ökar ni användningen av strategin från snittet 5% till över 60%.
Nyfiken på hur
Hubbster Activate fungerar?

Hubbster Activate passar till exempel för

Affärsstrategi 9/10 företag misslyckas med att implementera sin affärsstrategi. Vi vänder på statistiken och bidrar till att 9/10 lyckas. Läs mer om hur Hubbster Activate kan hjälpa er att aktivera er affärsstrategi. Mer om affärsstrategi
HR strategi Organisationer med engagerade och motiverade medarbetare som kan bidra till och förstå strategin, levererar tre gånger högre värde per aktie än sina jämlikar. Läs mer om hur vi kan hjälpa er att aktivera er HR-strategi. Mer om HR-strategi
Säljstrategi Jobbar du som Säljchef, Affärsområdeschef eller t.ex Teamleader? Genom att skapa rätt förutsättningar för motivation, utveckling och återkoppling kan ni öka användandet av er säljstrategi i hela organisationen. Mer om säljstrategi

Några av våra kunder

Se filmen: Hubbster under 2 minuter

Är du redo att ta er
strategi från ord till verklighet?