Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

En digital, smart metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi

Strategiaktivering det gamla sättet

Är du redo för en demo?

Strategiaktivering det NYA sättet

BOKA EN DEMO HÄR

Vad är Hubbster?

Hubbster Activate är e​n​ digital, smart ​metod för att aktivera strategier​, planer och kulturer​ i stora som små företag och organisationer.

Hur fungerar det?

Med vår​ digitala metod​ motiveras och engageras medarbetarna i genomförandet av strategin och tar den från ord till handling i hela organisationen.

Vad leder det till?

Genom att låta medarbetarna vara med i genomförandet förankras strategin i organisationen och ni ökar användningen av strategin från snittet 5% till över 60%.

Hubbster Activate passar exempelvis för

Affärsstrategi

9/10 företag misslyckas med att implementera sin affärsstrategi. Vi vänder på statistiken och bidrar till att 9/10 lyckas.

Mer om affärs­strategi

HR-strategi

Organisationer med engagerade och motiverade medarbetare som kan bidra till och förstå strategin, levererar tre gånger högre värde per aktie än sina jämlikar.

Mer om HR-­strategi

Säljstrategi

Genom att skapa rätt förutsättningar för motivation, utveckling och återkoppling kan ni öka användandet av er säljstrategi i hela organisationen.

Mer om sälj­strategi

Några av våra kunder

Nyfiken på hur Hubbster Activate kan hjälpa er genomföra strategier?

Kontakta oss för en demo

SE FILMEN Hubbster Activate under 2 minuter

Är du redo att ta er strategi från ord till verklighet?